H.Mis op eerste zaterdag vervalt

Ingaande november van dit jaar komt de H. Mis van 19.00 uur op de eerste zaterdag van de maand te vervallen.
Dat is deels vanwege het geringe aantal kerkgangers, die ook in de viering van de zondag erbij kunnen en anderzijds ook vanwege de flink gestegen energiekosten sinds wij vanaf eind juni een nieuw energiecontract hebben moeten afsluiten.
Daarnaast zijn er ook een aantal bezoekers van de zaterdagavondmis die ons vroegen om nog eens goed naar het doorgaan van de zaterdagavondmis te kijken eveneeens met het oog op de veel hogere energiekosten.
Reeds opgegeven misintenties worden doorgeplaatst naar de zondag in datzelfde weekend of indien gewenst naar een andere zondag. Voor doorplaatsing naar een andere zondag kunt u contact opnemen met de pastoor.

Het kerkbestuur.


Zondagsmis op YouTube

Wij zenden de HH.Missen van de zondagen en de feestdagen live uit op YouTube. Door op de naam van de betreffende viering te klikken, kunt u achteraf de betreffende viering terugkijken. De live uitzending bekijkt u via ons YouTube kanaal Pancratiuskerk Mesch Live. Via deze link kunt u recente eerder uitgezonden vieringen op een later tijdstip alsnog bekijken.

H. Mis zondag 17 september 2023 (A-24).

Wanneer er een nieuwe opname is, wordt deze hier op onze website aangegeven. Indien u zich bij YouTube gratis abonneert op ons YouTube kanaal, ontvangt u automatisch een bericht bij een nieuwe live uitzending.


Actuele vieringen

Het actuele overzicht van alle vieringen vindt u bij de misintenties op onze website.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis opgenomen parochianen niet doorgeeft aan de (thuis)parochie, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.


Tombola Jonkheid Mesch

Hierna volgt de uitslag van de Tombola van de Jonkheid van Mesch 2023:

Eerste prijs: 32.338
Tweede prijs: 10.697
Derde prijs: 13.302
Damesprijs: Elise Bams
Herenprijs: Ollie Curfs

Prijswinnaars kunnen zich melden bij Max Duijsens (kapitein) tel. 06-57090339 of per mail: maxduysensmd@gmail.com
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap