Stipendia 2021

De stipendia zijn de bedragen die op advies van het Bisdom worden gevraagd voor de kerkelijke vieringen en diensten. Hieronder vindt u een overzicht. De stipendia komen ten goede van de parochie en worden door het kerkbestuur gebruikt voor het verzorgen van de pastoraal en de vieringen, voor de kosten van gas, water en elektriciteit, voor onderhoud van de kerk en pastorie, voor restauratie, verzekeringen, belastingen etc
 • Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
 • € 10,-
 • Eucharistie op zaterdagavond
 • € 19,-
 • Eucharistie op zondag (hoogmis)
 • € 25,-
 • Jubileumviering buiten de reguliere vieringen
 • € 250,-
 • Begrafenismis (rouwgeld)
 • € 400,-
 • Huwelijksviering (trouwgeld)
 • € 400,-
 • Bijdrage voor de begeleiding van een priester
  in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst
 • € 400,-

  Gestichte jaardiensten:

 • Leesmis op weekdagen voor 5 jaar 
 • € 50,-
 • Leesmis op weekdagen voor 10 jaar 
 • € 100,-
 • Leesmis op weekdagen voor 20 jaar
 • € 200,-
 • Hoogmis op zondagen voor 5 jaar 
 • € 125,-
 • Hoogmis op zondagen voor 10 jaar 
 • € 250,-
 • Hoogmis op zondagen voor 20 jaar
 • € 500,-

  Van deze gestichte eucharistievieringen wordt een akte opgesteld in drievoud.
  In deze akte wordt onder andere vermeld: adresgegevens stichter, intentie, looptijd, datum van ingang en datum van afloop. De ingangsdatum kan bijvoorbeeld ook zijn na het overlijden van een nog levende (stichter). Na ondertekening en goedkeuring door de Bisschop ontvangt de stichter een exemplaar van deze stichtingsakte.


  
  - Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap